Aktuality

Prenositeľnosť daňovej straty

Zarobiť menej,  ako ste minuli,  napriek tomu že do činnosti investujete svoj čas? Pre bežného človeka nelogické a nepredstaviteľné, v podnikaní často bežná prax. Z daňového pohľadu sa jedná o tzv. daňovú stratu. Podľa daňového zákona je možné túto stratu využiť na zníženie zaplatenej dane v budúcich rokoch a to takým spôsobom,  že o daňovú stratu bude […]

Daň z pamäťových elektronických médií

Koncom roku 2015 schválil parlament autorský zákon, ktorým (ne)priamo zvýšil ceny vybraných elektrospotrebičov. Podobné poplatky sa uplatňovali aj v minulosti, nevzťahovali sa však na taký široký sortiment. Vybrané poplatky následne nesmerujú do štátneho rozpočtu,  na svoje konto si ich občianske združenia (tzv. oks – organizácie kolektívnej správy) zastupujúce umelcov. Samotná výška poplatkov je diferencovaná podľa […]

Uplatňovanie DPH na základe prijatia platby – dobrá a zlá správa

DPH je popri spotrebných daniach (ktoré sa týkajú len menšej časti podnikateľských subjektov) administratívne najnáročnejšou daňou. Okrem administratívy však v sebe skrýva ja finančné riziko. Dodávateľ je totiž povinný odviesť DPH aj z tovaru, za ktorý ešte nedostal zaplatené. Tento problém bol medializovaný napríklad v časoch problémov Váhostavu, keď jeho dodávatelia nedostali peniaze za svoje služby, ale na […]

Kanadskou sekerou do Hydry byrokracie

Byrokracia je najosamelejšie dieťa na svete. Nikto, ale naozaj nikto ju nemá rád. Občania na ňu šomrú a politici z ľava do prava jej vyhlasujú neustály boj. Pamätáte si niekedy na stranu, ktorá by pred voľbami sľubovala viac papierovačiek? Byrokraciu dokonca nemajú radi ani úradníci. Oni sami sú v rámci interných procesov svojich úradov nútení vypisovať rovnaké množstvo […]

Spoločnosť v kríze

Novela Obchodného zákonníka, ktorá vstúpila do platnosti 1. januára 2016, prináša do hodnotenia finančnej stability podnikov nové pojmy. Prijaté zmeny majú slúžiť predovšetkým na ochranu veriteľov, ako i zvýšenie zodpovednosti podnikateľov za ich rozhodnutia vo vzťahu k firemným financiám. Spoločnosťou v kríze môže byť iba akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným alebo komanditná spoločnosť. Zákonom je vylúčené, […]