Aktuality

Uplatňovanie DPH na základe prijatia platby – dobrá a zlá správa

DPH je popri spotrebných daniach (ktoré sa týkajú len menšej časti podnikateľských subjektov) administratívne najnáročnejšou daňou. Okrem administratívy však v sebe skrýva ja finančné riziko. Dodávateľ je totiž povinný odviesť DPH aj z tovaru, za ktorý ešte nedostal zaplatené. Tento problém bol medializovaný napríklad v časoch problémov Váhostavu, keď jeho dodávatelia nedostali peniaze za svoje služby, ale na […]

Kanadskou sekerou do Hydry byrokracie

Byrokracia je najosamelejšie dieťa na svete. Nikto, ale naozaj nikto ju nemá rád. Občania na ňu šomrú a politici z ľava do prava jej vyhlasujú neustály boj. Pamätáte si niekedy na stranu, ktorá by pred voľbami sľubovala viac papierovačiek? Byrokraciu dokonca nemajú radi ani úradníci. Oni sami sú v rámci interných procesov svojich úradov nútení vypisovať rovnaké množstvo […]

Spoločnosť v kríze

Novela Obchodného zákonníka, ktorá vstúpila do platnosti 1. januára 2016, prináša do hodnotenia finančnej stability podnikov nové pojmy. Prijaté zmeny majú slúžiť predovšetkým na ochranu veriteľov, ako i zvýšenie zodpovednosti podnikateľov za ich rozhodnutia vo vzťahu k firemným financiám. Spoločnosťou v kríze môže byť iba akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným alebo komanditná spoločnosť. Zákonom je vylúčené, […]

Medzinárodný deň byrokracie zožal úspech

Spolu so zahraničnými partnermi sme sa zároveň rozhodli vyhlásiť 29. september, deň narodenín autora knihy Byrokracia – ekonóma Ludwiga von Misesa, za Medzinárodný deň byrokracie. Cieľom je vybudovať tradíciu každoročného pripomenutia si času strateného zbytočným papierovaním a malým nakopnutím v snahe niečo na tom zmeniť. V tento deň sme zverejnili výsledky Byrokratického indexu. Ten je […]

Estónsky príklad

V reformnom programe pribudla nová podstránka, analyzujúca dopady nulovej dane na reinvestovaný zisk v Estónsku.