Aktuality

Zasadnutie Komisie pre podnikateľské prostredie, podporu MSP a živnostníkov

V pondelok 30. mája sa na pôde NRSR uskutočnilo prvé zasadnutie Komisie pre podnikateľské prostredie, podporu MSP a živnostníkov pod vedením predsedníčky, pani poslankyne Kiššovej. Členom Komisie je aj zástupca INESS Martin Vlachynský. Témou zasadnutia boli administratívne náklady zamestnávania, najmä zoznam byrokratických povinností pripravených Združením mladých podnikateľov Slovenska. Z radov prizvaných zástupcov podnikateľov a tretieho sektora zaznelo značné množstvo […]

Podnikateľské historky 1: Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie

V tejto sérii článkov prezentujeme reálne prekážky a absurdné situácie, ktorým musia na Slovensku čeliť podnikatelia. Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie („OP“) je výstavnou ukážkou toho, ako sa dá celkom dobrý nápad dokonale pokaziť sfušovaným prevedením do života. OP bola zavedená v januári 2015. Zamestnancom s príjmom do 570 eur sa cez OP znižoval vymeriavací základ pre výpočet zdravotných odvodov, […]

Nezamestnanosť ako výzva pre novú vládu

Problém nezamestnanosti je absolútnou stálicou všetkých politických programov. Programové vyhlásenie vlády 2016-2020 (PVV) nie je výnimkou. Ako aj pri iných bodoch programu, aj opatrenia na boj proti nezamestnanosti majú príchuť nedovareného obeda. Už samotný štvorročný cieľ podlezenia 10% miery nezamestnanosti, ktorý sa podľa niektorých štatistík podarilo dosiahnuť skôr, ako sa PVV vôbec schválilo, naznačuje nie […]

Dobré, zlé a škaredé Programové vyhlásenie vlády

Programové vyhlásenie vlády (ďalej PVV) bolo schválené po tradične dlhom, ale neplodnom maratóne v parlamente. PVV nie je krištáľovou guľou, no napovie nám aspoň základný smer vetra. V INESS sme sa pozreli najmä na dopad na podnikateľské prostredie a ekonomiku. Dobré Posledné štyri roky boli pre podnikateľské prostredie ťažké. Zvyšovanie daňových sadzieb, zavádzanie úplne nových […]