Medzinárodný deň byrokracie zožal úspech

Spolu so zahraničnými partnermi sme sa zároveň rozhodli vyhlásiť 29. september, deň narodenín autora knihy Byrokracia – ekonóma Ludwiga von Misesa, za Medzinárodný deň byrokracie. Cieľom je vybudovať tradíciu každoročného pripomenutia si času strateného zbytočným papierovaním a malým nakopnutím v snahe niečo na tom zmeniť.

V tento deň sme zverejnili výsledky Byrokratického indexu. Ten je jednoduchou a prehľadnou kvantifikáciou tej povestnej „byrokratickej záťaže“, o ktorej denne počujeme od podnikateľov, politikov, či analytikov. Byrokratický index dosiahol v roku 2016 hodnotu 140 hodín. Toľko času musí priemerný zabehnutý malý podnikateľ stráviť „papierovaním“. Vykonať 75 administratívnych úkonov ho stojí 1471,5 eur ročne. Ak svoju firmu ešte len zakladá, musí prirátať ďalších 30,5 hodín na 28 úkonov.

vysledky