Účtovníctvo

  • Umožniť 100% odpis podnikateľom – Voľnosť v časovom rozložení odpisov umožní investorom efektívnejšie plánovať projekty, pričom sa nezmení výnos verejnej správy. Opatrenie bude mať stimulačný efekt na investície. (Opatrenie nemá význam v prípade zavedenia nulovej sadzby na nerozdelený zisk).
  • Zrušiť hrubú mzdu a zaviesť Celkovú mzdu – odvody zamestnávateľa sú odmenou za prácu, preto nie je žiadny dôvod ich zamestnancovi v plnej miere nepriznávať. Zavedenie celkovej mzdy bude spojené s prepočítaním sadzieb odvodov tak, aby nedochádzalo k presunom prebytkov medzi fondmi Sociálnej poisťovne.
  • Zrušiť strop hotovostných platieb – Grécko, Cyprus, či Bulharsko v posledných dvoch rokoch demonštrovali, že hotovosť má ešte stále pevné miesto v monetárnom systéme. Napriek tomu, že sa obmedzenia hotovostných platieb po Európe šíria, krajiny ako Nemecko, Rakúsko, či Slovinsko nemajú žiadne limity na hotovostné platby. Legálnym platidlom na Slovensku je euro a nie je dôvod, aby si fyzické či právnické osoby nemohli vypriadavať platby aj v hotovosti, ak majú také preferencie.
  • Zvýšiť strop povinného auditu na maximum požadované EÚ – (z 30 zamestnancov na 50 zamestnancov, majetok 6 miliónov eur a čistý obrat 12 miliónov eur).
  • Zjednotiť termín platby všetkých daní a odvodov s výnimkou DPH na 15. v mesiaci – spojenie dátumov (najmä odvodov a dane z príjmu) pomôže budovať v daňovom systéme poriadok a systematickosť. DPH z osobitných dôvodov ponechať na 25. v mesiaci.
  • Povinnosť zdôvodniť v doložke vplyvov účinnosť zákona v iný deň ako 1. januára.   Zmeny predpisov v priebehu roka komplikujú a predražujú účtovníctvo, keď daňový subjekt musí do jedného účtovného roka zahrnúť dve sady pravidiel (a dve sady výpočtov). Malo by k nim prichádzať len vo veľmi výnimočných prípadoch (dodatočne zistená chyba v novelizovaných predpisoch). Legislatívne pravidlá vlády už od roku 2012 zaväzujú vládu predkladať zákony s vplyvom na podnikateské prostredie s účinnosťou k 1. januáru. Naša analýza ukázala, že sa táto povinnosť väčšinou ignoruje. Povinné zdôvodňovanie v doložke vplyvov zvýši tlak na vládu dodržiavať toto pravidlo.