Uplatňovanie DPH na základe prijatia platby – dobrá a zlá správa

DPH je popri spotrebných daniach (ktoré sa týkajú len menšej časti podnikateľských subjektov) administratívne najnáročnejšou daňou. Okrem administratívy však v sebe skrýva ja finančné riziko. Dodávateľ je totiž povinný odviesť DPH aj z tovaru, za ktorý ešte nedostal zaplatené. Tento problém bol medializovaný napríklad v časoch problémov Váhostavu, keď jeho dodávatelia nedostali peniaze za svoje služby, ale na základe vydaných faktúr štátu DPH zaplatiť museli.

Dobrá správa je, že podľa novely zákona o DPH z roku 2015 si mohli podnikatelia od roku 2016 uplatniť DPH až pri prijatí za tovar alebo službu, ktoré dodali. Vyhnúť sa tak môžu situácii, že musia odviesť DPH do štátnej kasy, ale od svojho odberateľa ešte zaplatené nedostali.

Od januára 2016 sa môžu podnikatelia rozhodnúť, že prejdú na takýto režim odvodu DPH. Jedná sa o podnikateľov, ktorí sú klasickými platcami DPH (registrovaní podľa § 4 zákona)  a za predchádzajúci kalendárny rok nedosiahli obrat 100 000 eur. Zároveň odôvodnene predpokladajú, že v prebiehajúcom kalendárnom roku nedosiahnu obrat 100 000 eur (jedná sa teda o menších podnikateľov, štát sa takto zabezpečil, aby veľké podniky odvádzali daň hneď, nečakali až na prijatie platby). Ako píše Ján Benko na portáli podnikajte.sk,  24.4.2016 bolo pre DPH registrovaných 206 652 subjektov, možnosť odviesť DPH až na základe prijatia platby využívalo iba 430 platiteľov DPH, čo tvorí iba 2,08 %. Samozrejme, nie všetky subjetky registrované pre DPH môžu takýto spôsob uplatňovať, ale aj napriek zákonom stanoveným kritériám je ich veľmi malý počet.

Tu prichádza zlá správa. Dôvodom pre tak nízke čísla môže byť istota podnikateľov, že im ich odberatelia faktúry uhradia, ale i ťažkopádna právna úprava, v ktorej sa podnikatelia častokrát nevyznajú a tak radšej všetko nechajú v zaužívanom spôsobe. Hlavne „hlásenia o prijatí platby“ sú nezmyslom, na ktorý podnikatelia nechcú strácať energiu, čas ani peniaze.

Spolu so zavedením tohto systému sa vynára zopár „nedotiahnutých“ záležitostí,  na ktoré štát nemyslel. Prvou z nich je už problém pri zúčtovaní medzi bankami, ktoré v mnohých prípadoch nie je okamžité.  Moment kedy vzniká daňová povinnosť u dodávateľa je deň, kedy príjme platbu, odberateľ sa však nemôže u každého svojho dodávateľa informovať, kedy platbu prijal, to je časovo náročné. Ďalší problém môže nastať pri podávaní kontrolného výkazu, pri čiastkových úhradach faktúr, kedy už bude na podnikateľovi, resp, na jeho účtovníkovi aby si viedol podrobné zápisy o jednotlivých faktúrach a platbách.

Veronika Solíková dopĺňa, že najproblematickejšie je „vystúpenie“ z tohto systému uplatňovania DPH. Dá sa tak urobiť ku koncu roka, ak to nestihnete, musíte ďalší rok čakať, aby ste tento systém mohli zameniť za pôvodný. Podrobne je potrebné sledovať aj obrat za polroka, ak ho prekročíte, alebo ak budete vedieť že za ďalšie mesiace hranicu 100 000 € preročíte, je potrebné to daňovému úradu oznámiť do 5 pracovných dní.