Zasadnutie Komisie pre podnikateľské prostredie, podporu MSP a živnostníkov

V pondelok 30. mája sa na pôde NRSR uskutočnilo prvé zasadnutie Komisie pre podnikateľské prostredie, podporu MSP a živnostníkov pod vedením predsedníčky, pani poslankyne Kiššovej.

Členom Komisie je aj zástupca INESS Martin Vlachynský. Témou zasadnutia boli administratívne náklady zamestnávania, najmä zoznam byrokratických povinností pripravených Združením mladých podnikateľov Slovenska.

Z radov prizvaných zástupcov podnikateľov a tretieho sektora zaznelo značné množstvo kritiky, najmä voči prítomným zástupcom Ministerstva hospodárstva. Martin Vlachynský diskusii upozornil na potrebu nielen eliminovať konkrétne administratívne prekážky, ale zastaviť, či spomaliť neustálu tendenciu byrokracie rásť v čase.

V opatreniach Top20 sú dve opatrenia, ktoré si toto kladú za cieľ – Sunset Clause a „1 dnu 1 von“.